פורטל עורכי דין
 • אתר law4law מטרתו פרסום עורכי דין ומתן מידע כללי
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • חומרים ותכנים נדרשים ישלחו על ידי הלקוח.
 • האתר ראשי לשנות עיצוב לפי החלטתו ללא הודעה מוקדמת ללקוח.
 • החברה ראשית להפסיק את ההתקשרות עם הלקוח בתום תקופת ההסכם.
 • החברה אינה אחראית לנזקים ו/או לעיכובים הנגרמים בזמן ביצוע הפרויקט, כתוצאה מפעולות צדדים שלישיים, ו/או כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות ו/או כתוצאה מכח עליון ולא תהא חבה בגינם פיצוי כלשהו למזמין.
  בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר/ה הלקוח/ה כי קרא/ה ומסכים/ה להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי ההתקשרות.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור העסקה לאחר חיוב.
 • החברה ראשית לעדכן מחירים בכל עת.
 • ההסכם בין הצדדים יחודש באופן אוטומטי לאותה תקופה במידה ולא עודכן אחרת מהלקוח או מהחברה.
 • הלקוח מחוייב לעדכן את החברה עד 30 יום לפני סיום תקופת התשלום ( לפני תשלום הבא).
מדיניות פרטיות
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

תנאי תשלום

 • כרטיס אשראי
 • העברה בנקאית

 

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות חיפה,תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל / מספר טלפון: [email protected] , 0723726892
פורטל עורכי דין

Let's have a chat

הזמנת שיחה עם יועץ שיווק